Teori og metode

I den kybernetiske psykologi arbejdes der ressourceorienteret. Udgangspunktet vil altid være der, hvor der er liv og vækst. Der gives liv til sindets selvhelbredende kræfter. Herved bliver det muligt at lade det der kan tynge sindet ændre sig.

Bevidstheden har flere lag. Vores hverdagsbevidsthed, som vi oftest befinder os i, gør det muligt for os at leve et helt almindeligt dagligdags liv. Men højere bevidsthedslag vil hele tiden ”snakke” med – søge at hjælpe os til en yderligere udvidelse af sindet. Feks i drømme eller når man er optaget af noget og tiden ”forsvinder”. Når man har en opmærksomhed på mere ubevidste udtryk, er der en mulighed for at sindets selvhelbredende kræfter kan komme til udtryk. I den kybernetiske psykologi er der en overbevisning om at vi alle indeholder muligheden for udvikling lige frem til døden.

Personlig udvikling kan betyde ændringer i livet og i livsformer. Det kan give mulighed for at man opnår en større evne til at kunne rumme sig selv, samt opdage og udnytte den kreativitet og de ressourcer, som ligger i os alle. Evnen til at komme overens med livet, som det former sig, kan ændre sig.

For at støtte mulighederne for indre heling vil opmærksomheden være rettet mod steder i dit liv, der giver dig glæde og håb. Herfra kan det være muligt at lade mere smertefulde områder få mindre betydning i dit liv.

Når det arbejdes med kroppens ubevidste udtryk, med f.eks. tegning, drømme og krop, kan man opnå en større opmærksomhed mod mere ubevidste ressourcer, kreativitet og glæde. Samtalen udfolder livets historie, og kan hjælpe til at bringe sammenhæng i det, der erfares i terapien.

  • Jeg påtager mig ikke opgaver som ligger udenfor mine kompetencer.
  • Jeg har det faglige ansvar for terapiens forløb.
  • Jeg har tavshedspligt.
  • Jeg respekterer klientens værdier.
  • Videregivelse af oplysninger kræver skriftligt samtykke.
  • Jeg har pligt til at holde mig fagligt ajour.
  • Jeg modtager løbende supervision