Der kan gennem livet opstå en følelse af, at livet ikke er som man kender det. Det kan føles som om, man ikke hører til i de sammenhænge, man normalt befinder sig i. Kroppen og sindet fortæller at noget kunne være anderledes. Det er godt at kunne respektere og lytte til sig selv i disse situationer.

Psykoterapi kan være en hjælp når livet ændrer sig. Ofte tilpasser man sig livets omskifteligheder, men i nogle livsperioder, kan man have behov for støtte.

Terapi hos mig kan hjælpe dig gennem svære tider. Men også støtte dig i ønsket om personlig udvikling. Opmærksomheden vil være rettet mod dine indre ressourcer og mulighederne for vækst.

Jeg har flere års erfaring i at tale med mennesker i psykisk belastende situationer f.eks. ved livstruende sygdom og død. Min ro og opmærksomhed smitter ofte af på dem jeg taler med.

Individuel terapi

Psykoterapi kan give muligheder for at gå nye veje i livet, hvis du ønsker det. Muligheder for at være i livet, som den man nu engang er. Til tider kan livet give udfordringer man ikke altid kan klare alene. Så kan det være godt at tale med en, der virkelig lytter. Terapien er ressourceorienteret og rettet mod dine indre muligheder for vækst. Dette kan give mod til også at bære det, der kan være svært.

Parterapi

Et parforhold er en evig fælles dans. Længe danses der i takt, indtil man pludselig kan opdage at den ene ikke danser med. Eller at man er helt i utakt og slet ikke kan se hinanden. Det er ofte muligt sammen, at finde den fælles takt igen. Men hvis det ikke vil lykkes, kan det være godt at søge hjælp. 

Her kan støtten i et psykoterapeutisk forløb, hvor en uvildig person kan lytte til sorger og glæder give muligheder for udvikling sammen eller hver for sig.

Teori og metode

I den kybernetiske psykologi arbejdes der ressourceorienteret. Udgangspunktet vil altid være der, hvor der er liv og vækst. Der gives liv til sindets selvhelbredende kræfter. Herved bliver det muligt at lade det der kan tynge sindet ændre sig.

Kontakt