Psykoterapi kan være en hjælp når livet ændrer sig og give mulighed for personlig udvikling.

Ofte tilpasser man sig livets omskifteligheder. Men helt konkrete livsbegivenheder eller tilbagevendende problemstillinger kan gøre at man bliver slået ud af kurs. Der kan opstå en følelse af, at man ikke kan håndtere livets udfordringer som man plejer. Måske føles det som om, man ikke hører til i de sammenhænge, man normalt befinder sig i. Krop og sind fortæller at noget kunne være anderledes. I en sådan periode kan man have behov for et livsvidne. Måske en terapeut der følger en gennem livet for en tid.

Min opmærksomhed vil være rettet mod dine indre ressourcer og muligheder for vækst, fremfor fejl og mangler. I den første time vil der være tid og ro til at komme omkring det der optager dig lige nu. Sammen vil vi undersøge om et forløb hos mig vil være noget for dig.

Jeg har flere års erfaring i at tale med mennesker med livstruende sygdom, forestående død og deres pårørende

Jeg tager det faglige ansvar og har tavshedspligt. Se Dansk Psykoterapeutforenings etiske retningslinjer.

Individuel terapi

Livet giver til tider udfordringer der kan være svære at klare alene. I en sådan periode kan det være en hjælp at tale med en terapeut. For at få en ny balance i livet. Et terapeutisk forløb kan give muligheder for personlig udvikling. Støtte modet og muligheden for at gå nye veje i livet. Hjælpe til en erkendelse og accept af det menneske man er. Jeg arbejder ressourceorienteret. Det betyder, at min opmærksomhed er rettet mod dine indre kendte og mere ubekendte potentialer og muligheder for vækst.

Teori og metode

I den kybernetiske psykologi arbejdes der ressourceorienteret. Udgangspunktet vil altid være der, hvor der er liv og vækst. Der gives liv til sindets selvhelbredende kræfter. Herved bliver det muligt at lade det der kan tynge sindet ændre sig.

Kontakt