Der kan gennem livet opstå en følelse af, at livet ikke er som man kender det. Det kan føles som om, man ikke hører til i de sammenhænge, man normalt befinder sig i. Kroppen og sindet fortæller at noget kunne være anderledes. Det er godt at kunne respektere og lytte til sig selv i disse situationer.

Psykoterapi kan være en hjælp når livet ændrer sig. Ofte tilpasser man sig livets omskifteligheder, men i nogle livsperioder, kan man have behov for støtte.

Terapi hos mig kan hjælpe dig gennem svære tider. Men også støtte dig i ønsket om personlig udvikling. Opmærksomheden vil være rettet mod dine indre ressourcer og mulighederne for vækst.

Jeg har flere års erfaring i at tale med mennesker i psykisk belastende situationer f.eks. ved livstruende sygdom og død. Min ro og opmærksomhed smitter ofte af på dem jeg taler med.

Individuel terapi

Livet giver til tider udfordringer der kan være svære at klare alene. I en sådan periode kan det være en hjælp at tale med en terapeut. For at få en ny balance i livet. Et terapeutisk forløb kan give muligheder for personlig udvikling. Støtte modet og muligheden for at gå nye veje i livet. Hjælpe til en erkendelse og accept af det menneske man er. Jeg arbejder ressourceorienteret. Det betyder, at min opmærksomhed er rettet mod dine indre kendte og mere ubekendte potentialer og muligheder for vækst.

Teori og metode

I den kybernetiske psykologi arbejdes der ressourceorienteret. Udgangspunktet vil altid være der, hvor der er liv og vækst. Der gives liv til sindets selvhelbredende kræfter. Herved bliver det muligt at lade det der kan tynge sindet ændre sig.

Kontakt