Om Signe Weensgaard

Signe Weensgaard

Psykoterapeut

Hele mit voksenliv har jeg været optaget af, hvordan vi forholder os til omverdenen og til os selv. Hvordan vi påvirker dem, vi omgives af, og hvordan de påvirker os.

Jeg er uddannet psykoterapeut, sygeplejerske og psykomotoriker.

Jeg har en 6 – årig psykoterapeut uddannelse fra Vedfelt Instituttet. Uddannelsen har samlet den måde jeg, gennem hele livet, har arbejdet.

Mit teoretiske grundlag bygger på kybernetisk psykoterapi og psykologi fra Vedfelt Instituttet (www.vedfelt.com). Indeholdt i uddannelsen er der bl.a. gruppe- og egen terapi. Der kræves derudover længerevarende teraputiske forløb med klienter, før man kan godkendes som terapeut.

Desuden har jeg en 2-årig narrativ traumeuddannelse fra Dispuk.

Gennem de sidste mange år, som sygeplejerske, har jeg arbejdet i et palliativt team og på hospice. Her er den livstruende sygdom, døden og sorgen, men også glæden ved livet, i centrum.

Den psykomotoriske forståelse af sammenhængen mellem krop og psyke er blevet en del af min måde at arbejde på.

Jeg modtager løbende supervision. Jeg har selvfølgelig tavshedspligt og er underlagt Dansk Psykoterapeutforenings etiske retningslinjer. Se psykoterapeutforeningen.dk