Om Signe Weensgaard

Signe Weensgaard

Psykoterapeut

Hele mit voksenliv har jeg været optaget af, hvordan vi forholder os til omverdenen og til os selv. Hvordan vi påvirker dem, vi omgives af, og hvordan de påvirker os. At uddanne mig til psykoterapeut har givet mig mulighed for at samle mange af de tråde, som mit faglige og personlige liv er bundet af.

Jeg er sygeplejerske og har arbejdet indenfor flere forskellige specialer. De sidste 13 år har jeg været ansat på et hospice. Jeg besøger patienter og pårørende, som ønsker at være hjemme i den sidste tid. Mange af de samtaler jeg har handler om det levede liv. Hvordan det er, har været og vil blive, når alt forandres.

Herudover er jeg udannet psykomotoriker og har undervist i dette på aftenskole. Det teoretiske syn på krop og psyke bruger jeg løbende i mit nuværende arbejde. 

Gennem de sidste mange år har jeg deltaget i længerevarende forløb i både gruppe – og egen terapi på Vedfelt instituttet.

Derudover har jeg en 2 – årig traumeuddannelse fra Dispuk.

Jeg får løbende supervision.

Mit psykoterapeutiske grundlag bygger på Den kybernetiske psykologi udviklet af Ole Vedfelt.